Εκτύπωσε το Στείλε το σε ένα Φίλο

Η δικηγορική εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ συστάθηκε το 2007, προερχόμενη από μετασχηματισμό του δικηγορικού γραφείου που λειτούργησε με την επωνυμία ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από το 1993.

Στο δυναμικό της Εταιρίας περιλαμβάνονται σήμερα 8 δικηγόροι ως μέλη και 3 ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι, ενώ συνεργάζεται μόνιμα με ειδικούς συμβούλους από την ακαδημαϊκή κοινότητα για την παροχή γνωμοδοτήσεων και την αντιμετώπιση θεμάτων εξαιρετικού χαρακτήρα.

Η Εταιρία παρέχει νομική υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες, συναλλαγές, εταιρικές λειτουργίες και προσωπικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη ανάπτυξη έχει ο τομέας των συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις διαφόρων εταιρικών τύπων. Ο συνδυασμός ειδικοτήτων των δικηγόρων της Εταιρίας, επιτρέπει την διατομεακή προσέγγιση των θεμάτων που τίθενται, ενώ οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες συνδυάζονται με την ενεργό δικαστηριακή πράξη, καθιστώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες ολοκληρωμένες και άμεσες.

Η Εταιρία είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σημάτων (INTA – International Trademarks Association, New York), του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εταιρικής Διακυβέρνησης (European Corporate Governance Institute - ECGI, Brussels) και του Διεθνούς Δικτύου για την Εταιρική Διακυβέρνηση (International Corporate Governance Network - ICGN, London).

Η Εταιρία, συνεργάζεται με επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία σε πολλές πρωτεύουσες νομών της Ελλάδας, καθώς και με γραφεία ανταπόκρισης σε πόλεις του εξωτερικού. Η Εταιρία έχει μόνιμη θεσμοθετημένη συνεργασία με γραφεία ανταπόκρισης στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και την Λευκωσία.

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης θεμάτων στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.